ELV

Har du frågor om din Chevrolet?

Ska du köpa ny bil?

Vi tar tillbaka ditt uttjänta fordon

När det är dags att säga adjö

Allting tar slut någon gång. Vi är säkra på att din bil kommer att tjäna dig väl och vara ett nöje att köra i många, många år, men vi vet att det en dag är det dags att ta farväl.  Hos Chevrolet uppfyller vi våra lagliga skyldigheter – förutom att vi är engagerade i återvinning. Vi tar tillbaka ditt uttjänta fordon utan kostnad för dig*, så att upp till 85 % av den gamla bilen kan återanvändas på något sätt. Vi tar också emot Daewoo-modeller.

Vad säger lagen?

Systemet med skrotningsavgifter och skrotpremier vid skrotning ersattes den 1 juni 2007 av ett utökat producentansvar. Det innebär att landets fordonstillverkare och yrkesmässiga importörer är skyldiga att kostnadsfritt ta emot uttjänta bilar som lämnas till dem. Du hittar din närmaste Chevrolet demonterare på http://www.bilsweden.se/miljo/bilskrotning_och_atervinning. Där hittar du även mer information om bilåtervinning.

Så här fungerar det hos Chevrolet:

Inlämning

Bilens sista ägare tar den till den närmaste i vårt nätverk av kontrakterade demontörer. Demontören kontrollerar den och utfärdar ett destruktionscertifikat som du behöver för att avregistrera bilen.

Förbehandling och upprensning

Först tas batteriet bort och luftkuddarna neutraliseras. Sedan tas allt bränsle och alla andra vätskor (t.ex. bromsvätska, luftkonditioneringsvätskor, motorolja och transmissionsolja) bort.

Demontering

Bilen demonteras sedan. Komponenterna märks antingen som begagnade delar eller används som grund för renoverade artiklar. Alla andra komponenter återvinns om det är ekonomiskt genomförbart.

Förvaring

Farligt gods samlas in och skickas till specialister för återvinning eller säkert omhändertagande.

Bilkross

De förbehandlade karosserna skickas till en bilkross som separerar fordonet i segment och sorterar dem för vidare återvinning eller återanvändning.

Teknik efter bilkross

Det separerade materialet bearbetas med olika tekniker (magneter, virvelströmmar, flotation) för att extrahera materialfragment som kan användas som värdefullt sekundärt råmaterial.

Återvinning/ återanvändning/ avfallsupplag

Materialfragment från bilkrossen eller från efterbearbetningen kan återvinnas (t.ex. som ersättning för kol i masugnar eller som avvattningselement i avloppsreningsverk) eller återanvändas inom cementindustrin. Med den processen kan 85 % av fordonet återvinnas och avfallet till soptippen drastiskt minskas.

Återvinningsorienterad design

Chevrolet återvinningsorienterade designstrategi är en viktig del av vårt produktansvar.